Коментари и анализи

663D0A84FBA768429E586869C18DD9E2

НОВИНАРСКИТЕ ПЛАТИ ВО ЗАКОНСКА РАМКА

  Над 40 професионалци од разни медиуми ги договорија и ги ставија на хартија предлозите за надминување на проблемите во работењето Работните права и обврски на македонските новинари и н … [Повеќе...]