Коментари и анализи

redakcija

МОБИНГ ВО РЕДАКЦИЈАТА

Паола Пастакалди  (Член на Одборот на новинари на Ломбардија) Како што знаеме, квалитетното новинарство е под силен напад од маркетиншката и рекламната индустрија. „Новинарите се преобразени во … [Повеќе...]