Коментари и анализи

Новинарството е доблесна професија

Сите од Џорџ Вашингтон до Винс Ломбарди употребиле варијација на „Најдобрата одбрана е добра одбрана“. Можеби е време новинарството да престане да се брани и да премине во напад. Популарната … [Повеќе...]

Битката помеѓу медиумите и политиката

Низ Европа, политичкото сфаќање за влијанието на новинарството и важноста на слободните медиуми за демократијата се чини дека е во опаѓање. Ако погледнеме наоколу, можеме само да го осудиме сè … [Повеќе...]

Едно поинакво новинарство

Кога би исчезнал Christian Science Monitor, што би загубил светот, навистина? Добра меѓународна новинска организација? Можеби, но дали е тоа доволно? Знам дека медиумите не се ценат доволно, но … [Повеќе...]