I should have met you in the evening and tripped you to …

Author: Natsha Stojanovska „I should have met you in the evening in Gazela and …“, is the message that the journalist Aneta Dodevska received last year on social networks, and the person does not hide his identity at all and often sends her messages with offensive and disparaging content, but there are insults on national and religious grounds. „This message…

Повеќе

Duhej të të takoja në mbrëmje për të të „rehatuar“…

Shkruan: Natasha Stojanovska „Duhej të të takoja në mbrëmje për të të “rehatuar“, është mesazhi që gazetarja Aneta Dodevska e mori vitin e kaluar në rrjetet sociale, kurse personi nuk e fsheh fare identitetin e tij dhe shpesh i dërgon mesazhe me përmbajtje ofenduese dhe nënçmuese, por ka ofendime edhe në baza nacionale dhe fetare. „Ky mesazh tregon se ai…

Повеќе

Требаше да те сретнам навечер и да те сопнам за да…

Пишува: Наташа Стојановска   „Требаше да те сретнам навечер во Газела и да те сопнам за да…“, е пораката што новинарката Анета Додевска ја добила минатата година на социјалните мрежи, а личноста воопшто не го крие својот идентитет и често ѝ испраќа пораки со навредлива и омаловажувачка содржина, но има навреди и по национална и верска основа. „Оваа порака покажува…

Повеќе

FOOTBALL, BEER, PEANUTS, INSULTS AND A COUPLE OF PUNCHES IN THE FACE

Author: Katerina Topalova „Italy and Spain, against each other for the fourth time at the European Football Championships. This time the stake was a place in the „Wembley” final at the end of this year’s 16th European Football Gathering of the Best!” Dragan Nikolovski, sports commentator and editor in the sports program of the Public Service, is at his job.

Повеќе

FUTBOLL, BIRRA, KIKIRIKË, TË SHARA DHE ATY-KËTU NDONJË GODITJEJE NË FYTYRË

Shkruan: Katerina Topalova „Italia dhe Spanja, për herë të katërt kundër njëra-tjetrës në Kampionatet Evropiane të Futbollit. Këtë herë luhej për plasman në finalen e „Wembley“ në fund të kësaj gare të 16-të të këtij viti të Futbollit Evropian të Më të Mirëve!“. Dragan Nikolovski, komentator sportiv dhe redaktor në programin sportiv të Shërbimit Publik, është në vendin e tij…

Повеќе

Фудбал, пиво, кикиритки, пцости и по некој удар в лице

Пишува: Катерина Топалова „Италија и Шпанија, четврти пат еден против друг на европските фудбалски првенства. Овојпат влогот беше пласман во финалето на „Вембли“ на крајот на годинашниот шеснаесетти Европски фудбалски собир на најдобрите!“ Драган Николовски, спортски коментатор и уредник во спортската програма на Јавниот сервис, е на своето работно место. Има фаворит и на ова фудбалско првенство, но тоа се…

Повеќе

Синдром на согорување – модерна болест на медиумските работници

Синдромот на согорување на работното место означува прогресивно губење на идеализмот, енергијата и осмисленоста на сопствената работа, како последица на фрустрација и стрес на работното место. Согорувањето на работа е слично како и хроничниот замор, но притоа се менува и ставот кон работата, што не е карактеристично за заморот. Пишува: Теодора Цветковска Во современите услови на живот и на…

Повеќе

Колегите како „прва помош“ за новинарите во справување со последиците од траума

Психолошки последици кај новинарите од работа во стресни и кризни ситуации Редакциите се први каде треба да се урне стереотипот на новинарската отпорност на стрес и соочување со психолошките проблеми кај новинарите по доживена траума пишува: Тамара Грнчароска Новинарството по дефиниција е стресна професија. Војни, природни непогоди, несреќи со човечки жртви, се на врвот на листата на стресни…

Повеќе

Како работата од далечина влијае врз редакциите

Грижите за безбедноста среде пандемијата со коронавирусот брзо создаваат нова нормалност за медиумските работници, пишува Макс Виленс за digiday.com. Радиото Би-ен-вај-си, водителите добиваја лични преслеки за микрофоните за да ги носат со себе на сесиите за снимање за да се намали заканата од зараза. Комерцијалниот тим во Рифајнери 29, работат од дома како и сите други, но секој…

Повеќе

Комбинација од работа од дома и работа лице в лице е најдобра придобивка од работата од далечина

Карлос Гутиерез е Раководител на одделот за млади и нови реалности во работата при Работничките Комисии во Шпанија. Тој учествуваше во преговорите помеѓу Шпанската влада и шпанските работодавачи при исцртувањето на неодамна одобрената легислатива за работа од далечина во Шпанија. Интервју со него неодамна објави Европската федерација на новинари на нивниот сајт. Пандемијата со Ковид-19 го промени начинот…

Повеќе