За нас

ССНМ е основан на 12 ноември 2010 година како резултат на дведецениската потреба за заштита на правата на медиумските работници.

Самостојниот Синдикат на новинари и медиумски работници чиј скратен назив е ССНМ е доброволна, самостојна, независна и непартиска организација чија главна цел е застапување, претставување, унапредување и заштита на економските и професионални интереси на вработените во медиумите.

ССНМ е полноправна членка на  Меѓународната федерација на новинарите  IFJ  најголема организација на новинари во светот со 600 000 членови од повеќе од 100 земји и член на Европската федерација на новинари .

Состав на раководните тела:

вд. Претседател

Павле Беловски

Извршен одбор

Перо Момировски

 

Од лево на десно: Тамара Грнчароска, Маја Јовановска, Теофил Блажевски, Роберт Атанасовски, Жарко Јорданоски, Зоран Маџоски, Сунаи Сабриоски, Марина Илиевска, Теодора Цветковска, Игор Стефановски, Перо Момировски, Тамара Чаусидис 

Надзорен одбор

 

 

     

Од лево на десно: Марија Севриева, Сашко Димовски, Дарко Чекеровски