Новинарите на НОВАТВ синдикално организирани

Датум

Новинарите на НоваТВ се првите меѓу дигиталните медиуми кои колективно станаа членови на ССНМ. На состанокот што беше одржан во просториите на Нова ТВ, меѓу претставници на ССНМ и менаџментот, како и со вработените беше разговарано за активностите на ССНМ, и потребата по синдикално организирање во интернет порталите.

Во услови кога традиционалните медиуми изумираат и новинарството се пренесува на дигиталните платформи,  синдикалното организирање преставува огромен предизвик  за ССНМ. Имено, овие медиуми имаат мал број на вработени лица, а поголемиот дел имаат дури по еден до двајца вработени, нивниот работен статус е недефиниран и тенка е линијата помеѓу сопственикот, уредникот и новинарот. Сепак во услови кога ги има во се поголем број, должност е на синдикатот да се прилагоди на новата реалност.

На  средбата, беше разговарано и за важноста и значењето на медиумите како општествено одговорни компании, почитувањето на новинарските стандарди, работничките права и минималните критериуми кои треба да ги задоволуваат дигиталните медиуми. Од страна на НОВАТВ е поддржана иницијативата на ССНМ, ЗНМ и СЕММ за саморегулација на порталите и воспоставување на минимални критериуми за препознавање на интернет порталоте како медиуми  како што се: објавување на импресум, контакт и адреса на медиумот, прифаќање и почитување на Кодексот на новинарите и регистрација на правен субјект во Македонија.

По средбата новинарите на НОВАТВ потпишаа пристапници за членство во ССНМ и назначија синдикален преставник кој ќе преставува вокална точка помеѓу синдикатот и вработените новинари во овој медиум.

Останати
објави

Сподели на...