• +389 70 843 318 +389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Работен состанок на раководството на ССНМ

Над две третини, односно 69,3 проценти од новинарите кои работат во дигиталните медиуми во Македонија би ја напуштиле професијата ако за тоа им се укаже подобра прилика, покажаа резултатите од истражувањето кое го спроведе Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ), а кои беа презентирани на средбата на раководството на Синдикатот одржана во Маврово на 17 ноември 프린세스메이커2 리파인 다운로드. Истражувањето кое беше направено во септември и октомври се однесуваше на работните и професионалните услови, познавање на синдикализмот, како и потребите на новинарите од дигиталните медиуми е дел од проектот „Синдикатот до синдикат – поддршка за регрутирање“ на Меѓународната федерација на новинари фокусиран на дигиталните медиуми 출사표 다운로드.

Според Дарко Чекеровски, кој ги анализираше потребите на новинарите во дигиталните медиуми како главни причини за напуштање на професијата испитаниците ја навеле ниската плата и интензитетот на работата.  На прашањето, каков тип на обуки би посетиле доколку имате можност да изберете, повеќето од новинарите се одлучиле за јакнење на дигиталните вештини и истражувачко новинарсто 영화 다우더 다운로드. Со овие вештини тие сметаат дека би биле поконкурентни и подобро би ги задоволиле потребите на јавноста spring 서버 파일 다운로드. Тие иднината на новинарството ја гледаат во дигителните медиуми, каде потребно е да се создадат услови кои би овозможиле раст на нивните плати, поголем степен на организација, намалување на обврските, можност за напредок, зголемување на бројот на слободни денови итн Planet Escape 2.

Според анализата на работните и професионални услови на која работеше Маја Томиќ, новинарите од дигиталните медиуми се соочуваат со лоши услови за работа, но се и недоволно информирани за нивниот статус и недоволно го познаваат Законот за работни односи Human Gothic download. Голем дел од нив работат дополнителни часови без паричен надомест и не се задоволни од висината на нивните плати 옹꾸라 팟캐스트 다운로드. Истражувањето покажа дека просечната плата изнесува 18.348 денари или околу 300 евра, што е за речиси 100 евра помалку од просечната плата на ниво на држава 레버리지 사기조작단 6화 다운로드. Според Томиќ најзагрижувачки е фактот дека 45 проценти од испитаните новинари работат хонорарно без работен договор windows 10 update.

Во делот за синдикално здружување и познавање на синдикализмот анализата на Тамара Чаусидис покажа дека голем дел од новинарите не ја разбираат суштината на синдикализмот и се незаинтересирани за колективна заштита Microsoft Internet Explorer. Само 26, од вкупно 88 испитаници одговориле точно на прашањето, според кој закон се формира синдикат. Останатите 62 испитаници или не знаеле или дале погрешен одговор на ова прашање.

Врз основа на резултатите од истражувањето, но и од другите сознанија на ССНМ раководството дебатираше и донесе низа заклучоци и чекори кои треба да се преземат за подобрување на состојбата: поактивна работа на синдикалните преставници, активна промоција на работата на социјалните мрежи, како што се Фејсбук и Твитер, директни посети на медиумите и агитација на лице место, поголем ангажман на синдикалните претставници, зголемување на обемот на бенефиции, олеснување на постапката за плаќање на членарина (преку интернет) и едукација на новинарите и медиумските работници за одредбите од Законот за работни односи.

Scroll Up