Кампања: Став не Страв

Датум

Со поддршка на Канцеларијата на претставникот на ОБСЕ за слобода на медиуми Дуња Мијатовиќ ССНМ доби можност да подготви едукативен и промотивен матерјал за информирање на медиумските професионалци за потребата од заштита на работничките права преку синдикално организирање.

За таа цел се подготвени брошура, флаер и промотивен спот, а како дел од кампањата во текот на месеците јануари и февруари сите медиусмки професионалци ќе можат да добијат правен совет доколку испратат прашање на contact@ssnm.org.mk.

Останати
објави

Сподели на...