Кампања: Став, не страв!

Датум

Со поддршка на Канцеларијата на претставникот на ОБСЕ за слобода на медиуми, Дуња Мијатовиќ, ССНМ доби можност да подготви едукативен и промотивен материјал за информирање на медиумските професионалци за потребата од заштита на работничките права преку синдикално организирање.

За таа цел се подготвени брошура, флаер и промотивен спот, а како дел од кампањата во текот на месеците јануари и февруари сите медиусмки професионалци ќе можат да добијат правен совет доколку испратат прашање на нашата е-пошта.

Останати
објави

Сподели на...