Кампања: Став не Страв

Со поддршка на Канцеларијата на претставникот на ОБСЕ за слобода на медиуми Дуња Мијатовиќ ССНМ доби можност да подготви едукативен и промотивен матерјал за информирање на медиумските професионалци за потребата од заштита на работничките права преку синдикално организирање.
За таа цел се подготвени брошура, флаер и промотивен спот, а како дел од кампањата во текот на месеците јануари и февруари сите медиусмки професионалци ќе можат да добијат правен совет доколку испратат прашање на pravensovet@ssnm.org.mk.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>