Работилница во Маврово

Дваесетина новинари и медиумски работници од повеќе редакции   од  11 до 13 април во Маврово дебатираа за акциониот план  што би требало да го реализира Самостојниот синдикат на новинари врз основа на  наодите на “Белата книга” . Публикацијата  која беше објавена во март нотира неколку клучни теми што се проблематични за новинарите како цензурата, автоцензурата, проблемите на дописниците, на хонорарците, незаконските отпуштања, договорите на определено време.

Проблем

 

Адреса Како / Начин
Вработување на определенo Министерство за труд и социјална политика (МТСП)

Парламент

Влада

– Лобирање

– Јавни акции

– Елаборација на проблемот во јавноста (определено време)

Хонорарна работа

 

МТСП

 

– Акции, доброволно да го регулираат и притисоци.

– Синдикални акции, да им се објасне на луѓето зошто е лошо итн

 

Плата Работодавачи, здруженија на работодавачи во гранката – Фокус групи за пробување на методот за минимална плата и адресирање на оние кои не го почитуваат пазарот.

– Правење на истражување за да се најде просечната плата во секторот.

Работно време Работодавачи

 

– Колективни договори на ниво на работодавач и со лобирање за промена на статус – флексибилно работно време.

– Анализа на работното време

Синдикална дискриминација Парламент

Влада

Работодавачи

– Меѓународен притисок

– Притисок врз работодавачите

– Притисок врз институциите

Цензура / автоцензура

Мобинг

Новинарите

Работодавачите

Партиите

Институциите

– Образложенија и

документирање на цензурата / архивирање

– Водење на лични дневници за докажување на мобинг

Учество во одлуките на менаџментот Во ЗРО членот го има – Лобирање

– Трудова и судовите

Транспаретност на

сопствеништво на медиуми

   
Штрајк Законски измени – Владата

– Парламентот

– Заедно со другите синдикати

 

Сподели:

Facebook
Twitter
LinkedIn