Билтен бр.52 јули 2022

Тема на оваа публикација на ССНМ е „ Црвен картон за спортското новинарство во Македонија“, која што ја анализираме во главниот текст. Понатаму објавуваме анализа за промените во спортското новинарство: прагматични импликации

Сподели:

Facebook
Twitter
LinkedIn