Билтен бр.53 август 2022

Датум

Тема на оваа публикација на ССНМ е „Положбата на жените во медиумите и предизвиците со кои се соочуваат“ ,која што ја анализираме во главниот текст. Понатаму објавуваме сторија за почетоците на истражувачкото новинарство во светот кои се поврзани со жени новинарки.

Останати
објави