Билтен бр.55 октомври 2022

Датум

Тема на оваа публикација на ССНМ е „Модели на финансирање на медиумите во услови на криза, но и дигитална ера“ која што ја анализираме во главниот текст. Понатаму објавуваме сторија за  претплатнички пакети како шанса за поодржлива иднина и анализа како заработуваат медиумите во светот.

Останати
објави