Членарина

Вработени на неопределено
месечно
170 ден.
[xyz-ips snippet=”Neopredeleno-Mesecna”]
6 месеци
900 ден.
[xyz-ips snippet=”Neopredeleno-6-Meseci”]
годишно
1800 ден.
[xyz-ips snippet=”Neopredeleno-Godisna”]
Вработени на определено
и хонорарци
месечно
90 ден.
[xyz-ips snippet=”Opredeleno-i-Honorarci-Mesecna”]
6 месеци
500 ден.
[xyz-ips snippet=”Opredeleno-i-Honorarci-6-meseci”]
годишно
960 ден.
[xyz-ips snippet=”Opredeleno-i-Honorarci-Godisna”]
Невработени
месечно
50 ден.
[xyz-ips snippet=”Nevraboteni-Mesecna”]
6 месеци
320 ден.
[xyz-ips snippet=”Nevraboteni-6-Meseci”]
годишно
640 ден.
[xyz-ips snippet=”Nevraboteni-Godisna”]