Helpline

Заштитата на слободата на медиумите и вистината се наша заедничка одговорност. За да ги обезбедиме, отворивме телефонска линија достапна 24/7

Mbrojtja e lirisë së mediave dhe e së vërtetës është përgjegjësia jonë e përbashkët. Për këtë qëllim, kemi hapur linjën telefonike që operon 24/7