Извештај за работата на ССНМ октомври 2011 – октомври 2012

На Собранието на ССНМ одржано на 3 ноември 2012 беше презентиран извештај за работата на Синдикатот во текот на годината. Целиот текст можете да го прочитате ОВДЕ