Одговорно новинарство, инклузија, слобода на информации…

Датум

Студентските весници, публикации, радио и други медиуми се важен сегмент во заедницата на кампусот, не само како извор на информации, туку и како средство за одржување на имиџот на одговорна институција. Правата на слобода на говор и на слободен печат се најважни за студентите по новинарство.

Обезбеди одговорно новинарство – Студентите новинари учат како да се занимаваат со новинарство. Студентските весници и другите медиуми треба да имплементираат ригорозни програми за обука преку кои студентите ќе ги совладуваат новинарските стандарди и етика.

Практикување инклузија – Студентското новинарство игра важна улога во обликување на климата во кампусот. Како таков, императив на персоналот во весникот е да вклучува различни мислења. Направете напор да регрутирате разновидни репортери, уредници и колумнисти.

Запознај ги своите права – Студентите новинари на државните универзитети имаат право на целосна заштита на слободата на печатот што ја дава Првиот амандман. Иако приватните универзитети не се обврзани со Првиот амандман, тоа е спротивно на вредностите и на мисиите на универзитетите да ги цензурираат студентските новинари.

Инсистирајте на слобода на печатот – Ако вашиот факултет или универзитет нема политика за заштита на слободниот студентски печат, инсистирајте да се воведе. Ако вашиот универзитет има факултет за новинарство, остварете контакт за поддршка и насоки.

Слобода на информации – На државните универзитети, можеби ќе можете да пристапите до информациите што универзитетот одбива да ги објави преку барање за Законот за слобода на информации (ПДИ). Видете го Здружението на професионални новинари за ресурси.

Организирај се – Ако сметате дека вашиот факултет е непријателски настроен кон слободата на печатот на студентите новинари, размислете за создавање на мрежа на студентски публикации и медиуми против цензурата.

Разгледувај за алтернативни продавници – Ако откриете дека не можете да објавите текст во вашиот училишен весник, обидете се да разговарате со локални весници или релевантни онлајн публикации за да видите дали приказната може да биде од интерес за нив. Ако вашата работа е цензурирана, локалните весници или други публикации кои се занимаваат со слободата на печатот или високото образование може да го сметаат тоа за приказна сама по себе.

Извор: campusfreespeechguide.pen.org

Фото: Unplash

Оваа сторија е дел од публикацијата „Новинарството како јавно добро“, дел од проектот „Синдикатите за фер закрепнување“ финансиран од Европската Унија, а во партнерство со Европската федерација на новинари.Ставовите и коментарите во публикацијата се одговорност на ССНМ и не ги изразуваат ставовите и мислењата на Европската Унија и на Европската федерација на новинари.

Останати
објави

Сподели на...