Лажната рамномерност не е објективно новинарство

Пред неколку години, Џејмс Фалоус од „The Atlantic“ зборуваше за она што го нарече „погрешно сфаќање на многу новинари за тоа што е објективност“. Тој напиша: Мислењето е дека обвинувањето на една политичка партија за нефункционалноста на Сенатот е заземање страна, со што би се довела во прашање нивната објективност. Иронијата е тоа што, со преправајќи се дека обете страни…

Повеќе

МОБИНГ ВО РЕДАКЦИЈАТА

Паола Пастакалди  (Член на Одборот на новинари на Ломбардија) Како што знаеме, квалитетното новинарство е под силен напад од маркетиншката и рекламната индустрија. „Новинарите се преобразени во ‘металски работници’“, пишува Франко Абруцо – Претседател на Одборот на новинари на Ломбардија,  во неговиот предговор на збирката коментари . Метафората е силна. Но, тоа е вистината. Новинарите денес листаат весници,…

Повеќе

Мапирање на состојбата на синдикалното здружување во локалните медиуми

Вероника Камчевска Истражувањето „Мапирање на состојбата на медиумите во Македонија“ е со цел да се даде почетен идикатор за начинот на кој новинарите и медиумските работници го перцепираат синдикалното здружување и условите во кои работат. Прибирањето на податоци се одвиваше преку анонимни анкети кои беа спроведени во Штип, Велес, Битола, Тетово и  Прилеп на репрезентативен примерок од  150 испитаници. Анкетарите…

Повеќе

Ги знаеме нашите права и немаме страв

Македонските новинари (со исклучок на оние на високи уреднички позиции во националните медиуми), вработените и оние долгогодишни редовни соработници, кои имаат статус на хонорарци се соочуваат со сериозни финансиски проблеми и недостоинствен третман во медиумите. За остварување на работнички права не станува збор, експлоатацијата на поголем број работодавци не е ни малку различна од онаа во конфекциите, во малските…

Повеќе

ЕУ со препораки за потпишување на Колективен договор

Во стратегијата на Генералниот директорат за прошитрување на ЕУ за поддршка на слободата на медиумите и интегритет на медиумите во земјите кандидати во перидот од 2014 до 2020 година наведени се конкретни активности кои треба да бидат преземени за исполнување на европските стандарди. Влошувањето на економската состојба ги стави медиумите во искушение да излезат надвор…

Повеќе

Она што тука ќе го прочитате ќе ве шокира

Сензационализмот е спротивност на новинарството, затоа што една од основните задачи на новинарството (и на новинарот) е да ги штити интересите на јавноста, а тие најчесто не само што не се идентични со интересите на газдите туку се во дијаметрална спротивност. Го отвори телевизорот и не можеше да верува што виде… Сакаше да прочита весник и видете што му…

Повеќе

Приватните медиуми зависни, а јавните во служба на власта

Генералниот заклучок на „Фридом хаус“, кој се провлекува во нивните три последни извештаи (2015, 2014 и 2013) , е дека новинарите во Македонија имаат ниски плати, несигурна работа, лоши работни услови и трпат притисок од сопствениците, додека повеќето медиуми зависат од парите на Владата или на одредени бизнисмени.                 …

Повеќе

НОВИНАРСКИТЕ ПЛАТИ ВО ЗАКОНСКА РАМКА

  Над 40 професионалци од разни медиуми ги договорија и ги ставија на хартија предлозите за надминување на проблемите во работењето Работните права и обврски на македонските новинари и на другите вработени во медиумите, вклучувајќи го и менаџментот и хонорарците, првпат ќе бидат ставени во законска рамка. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, ССНМ, околу шест месеци…

Повеќе

Слободата и независноста на медиумите ќе станат реални категории

Дали по се’ што им се случи на медиумите и на новинарите во Македонија (затворањето на А1 телевизија, затворот за Томислав Кежаровски за напишан текст, претворањето на јавниот сервис МРТВ во пропагандистички медиум во служба на власта, откази и намалувања плати во повеќе приватни медиуми), стана појасно дека апстрактните поими како слобода и независност, можат да се реализираат…

Повеќе