Политика за приватност

Оваа изјава за приватност е последен пат ажурирана на 18/10/2023 и е апликативна за граѓаните и легалните постојани жители на Северна Македонија, Европската економска област и Швајцарија.

Во оваа изјава за приватност, објаснуваме што правиме со податоците што ги добиваме за Вас преку https://ssnm.org.mk. Препорачуваме внимателно да ја прочитате оваа изјава. При обработката ги почитуваме одредбите од Законот за заштита на личните податоци. Тоа значи, меѓу другото, дека:

 • јасно ги наведуваме целите за кои ги обработуваме личните податоци. Тоа го правиме со помош на оваа изјава за приватност;
 • настојуваме да го ограничиме прибирањето на лични податоци само на личните податоци потребни за легитимни цели;
 • прво бараме Ваша експлицитна согласност за обработка на Вашите лични податоци во случаи кога е потребна Ваша согласност;
 • преземаме соодветни безбедносни мерки за заштита на Вашите лични податоци и исто така го бараме тоа од страните што обработуваат лични податоци во наше име;
 • го почитуваме Вашето право на пристап до Вашите лични податоци и нивна исправка или бришење, на Ваше барање.

Ако имате какви било прашања или сакате да знаете кои податоци за Вас ги чуваме, Ве молиме контактирајте нѐ.

1. Цели, податоци и период на чување

Можеме да собираме или примаме лични податоци за повеќе цели поврзани со нашите деловни активности што може да вклучуваат следно: (кликнете за проширување)

2. Споделување со други страни

Овие податоци ги споделуваме или откриваме на обработувачи само за следните цели:

Обработувачи

Име: КАСИС А.Д. Скопје
Земја: Северна Македонија
Цел: Процесирање на платежни картички

3. Колачиња

Нашиот веб-сајт користи колачиња. За повеќе информации за колачињата, Ве молиме консултирајте ја нашата Политика за користење на колачиња

4. Практики за откривање на лични податоци

Откриваме лични податоци доколку ни налага законот или со судски налог, како одговор на агенција за спроведување на законот, до степен што е дозволен според други одредби од законот, да обезбедиме информации, или за истрага за прашање поврзано со јавната безбедност.

Доколку нашиот веб-сајт или организација бидат преземени, продадени или инволвирани во спојување или аквизиција, Вашите податоци може да бидат откриени на нашите советници и на сите потенцијални купувачи и ќе бидат пренесени на новите сопственици.

5. Безбедност

Ние сме посветени на безбедноста на личните податоци. Преземаме соодветни безбедносни мерки за да ограничиме злоупотреба на или неовластен пристап до личните податоци. Тоа гарантира дека само неопходните лица имаат пристап до Вашите податоци, дека пристапот до податоците е заштитен и дека редовно се прави осврт на нашите безбедносни мерки.

6. Веб-сајтови на трети страни

Оваа изјава за приватност не е апликативна за веб-сајтови на трети страни поврзани со интернет врски на нашиот веб-сајт. Ние не можеме да гарантираме дека овие трети страни постапуваат со Вашите лични податоци на доверлив и безбеден начин. Ви препорачуваме да ги прочитате изјавите за приватност на овие веб-сајтови пред да започнете да ги користите.

7. Измени и дополнување на оваа изјава за приватност

Го задржуваме правото да правиме измени и дополнувања на оваа изјава за приватност. Препорачливо е редовно да ја консултирате оваа изјава за приватност за да бидете во тек со евентуалните промени. Дополнително, ние активно ќе Ве информираме за тоа секогаш кога е можно.

8. Пристапување и менување на Вашите податоци

Ако имате какви било прашања или сакате да знаете кои податоци за Вас ги чуваме, Ве молиме контактирајте нѐ. Можете да нѐ контактирате користејќи ги информациите подолу. Вие ги имате следните права:

 • Имате право да знаете зошто се потребни Вашите лични податоци, што ќе се случи со нив и колку долго ќе се чуваат.
 • Право на пристап: Имате право на пристап до Вашите лични податоци кои ни се познати.
 • Право на исправка: имате право на дополнување, коригирање, бришење или ограничување на обработката на Вашите лични податоци во секое време.
 • Ако ни дадете согласност за обработка на Вашите податоци, имате право да ја повлечете согласноста и да побарате Вашите лични податоци да бидат избришани.
 • Право на преносливост на податоците: имате право да ги побарате сите Ваши лични податоци од контролорот и да ги пренесете во целост кај друг контролор.
 • Право на приговор: можете да поднесете приговор за обработката на Вашите податоци. Ние се придржуваме до тоа, освен доколку постојат оправдани причини за обработка.

Ве молиме погрижете се секогаш јасно да се претставите, за да можеме да бидеме сигурни дека нема да измениме или избришеме податоци за погрешно лице.

9. Поднесување поплака

Доколку не сте задоволни со начинот на кој постапуваме со (поплака за) обработката на Вашите лични податоци, имате право да поднесете жалба до Агенцијата за заштита на личните податоци.

10. Информации за контакт со контролорот

ССНМ
Булевар „Свети Климент Охридски“ бр. 58-Б 2/3, 1114 Скопје
Северна Македонија
Веб-сајт: https://ssnm.org.mk
Е-пошта: contact@ssnm.org.mk

11. Барања за податоци

За најчесто поднесуваните барања, Ви нудиме и можност за користење на нашиот формулар за барање за податоци

×

Анекс

МЕЈЛИНГ ЛИСТА

Регистрација на нашата мејлинг листа

ССНМ користи разни надворешни платформи за потребите на нашите комуникации. На веб-сајтот имате можност да се регистрирате на нашата мејлинг листа за да добивате новости во врска со нашата работа. Ние користиме Mailchimp, надворешна платформа, за да ги искомуницираме новостите од нас со претплатниците на нашата мејлинг листа.

Кога се регистрирате на нашата мејлинг листа, од вас бараме да ја внесете вашата адреса на е-пошта. Опционално, можете да ги внесете вашето име и презиме. Вашите податоци се чуваат во рамките на надворешната платформа. Mailchimp има своја политика за безбедност и приватност.

Mailchimp користи следење на е-пораките. Следењето на е-пораките ни кажува кога сте ги отвориле и на кои линкови содржани во нив сте кликнале. Овие информации ги користиме за да ги подобриме нашите комуникации, а вклучуваат општи информации како стапка на читаност и стапка на кликови заради информирано планирање и известување за комуникациите.

Како ја заштитуваме вашата приватност

Ние сме посветени на почитувањето на вашата приватност. Вашите податоци може да се чуваат во рамките на надворешните платформи што ги користиме, вклучително Mailchimp. Сите овие платформи имаат објавено ажурирани политики за приватност што се во согласност со Општата регулатива за заштита на податоци.

Пристапот до овие платформи и до вашите податоци е стриктно ограничен на нашиот тим за комуникации.

Испишување од нашата мејлинг листа

Доколку во кое било време одлучите дека повеќе не сакате да добивате е-пораки од нас, можете да се испишете од нашата мејлинг листа. Во подножјето на нашите е-пораки ќе ви биде дадена опцијата за да се испишете. Кога ќе кликнете на оваа опција, ќе ја отстраниме вашата адреса на е-пошта од нашата мејлинг листа.