Пријава на прекршување на работничко право

Пријавете прекршување на работничко право на новинар или медиумски работник