Пријави

Напад / попречување на новинарската работа или Прекршување на работнички права во медиумите

Информации за лицето што ја поднесува оваа пријава:
Информации за лицето што е предмет на оваа пријава:

Напад / попречување на новинарската работа или Прекршување на работнички права во медиумите


Информации за лицето што ја поднесува оваа пријава

Информации за лицето што е предмет на оваа пријаваПоддржано од