Годишна членарина за вработени на неопределено

1.800,00 ден