Месечна членарина за вработени на определено и хонорарци

80,00 ден