Предлог на измени и дополнувања на Кривичниот законик за заштита на новинарите

Во последниве неколку години видлива е тенденцијата на зголемување на насилството против новинарите, но исто така и свеста на меѓународната јавност за потребата од решавање на проблемот. Последниот случај на убиената истражувачка од Малта е показател за итноста од преземање сериозни чекори за да се прекине страшната спирала на насилство и неказнивост на која се изложени новинарските екипи во нивната…

Повеќе

Работните права во медиумите застапени на ниво на статистичка грешка

Синдикалните права и правата од работен однос се застапени во македонските медиуми на ниво на статистичка грешка од само 3,5 проценти, покажува мониторингот на известувањето на медиумите спроведен од страна на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници спроведен во период од февруари – април 2017 година. Во временски периодот од трипати по една седмица или во текот на…

Повеќе

Работно време во новинарството

Студијата „Работно време во новинарството: компаративна анализа на синдикати на ЕФЈ“ е прв проект на ЕФЈ насочен кон компаративна студија на условите за работа во новинарството.

Повеќе

ПРИРАЧНИК: ОСНОВИ НА ДИГИТАЛНАТА БЕЗБЕДНОСТ

Новинарите мора да научат како да ги заштитат податоците и изворите затоа што со малициозен сајбер напад тие можат да бидат следени, компромитирани или уништени.
Со цел да им помогне на своите членови како да ги заштитат своите стории и извори ССНМ преведе прирачник за Основи на дигиталната безбедност објавен од страна на Фондација SHARE

Повеќе

Прирачник за авторски права

Кажете „НЕ“ на договори кои ве лишуваат од правата, залагајте се за колективни договори. Новинарите и медиумските работници никогаш не смеат да потпишуваат договори кои бараат да се одречат од нивните права.

Повеќе

Организирај се! Синдикален прирачник

Да се организираме – Синдикалниот прирачник за новинари изготвен да им помогне на синдикатите на новинари во целиот свет. Тоа е основен текст кој може да се користи како вовед во синдикалното организирање на новинарите. Наменет е првенствено за: членови и потенцијални членови лидери на синдикати синдикални едукатори.   Овој прирачник се обидува да покаже дека квалитетот на работните услови…

Повеќе

Совети за безбедност на ИФЈ при известување од демонстрации и граѓански немири

При известување од демонстрации и граѓански немири, новинарските екипи лесно стануваат мета на напади. Меѓународната федерација на новинари подготви прирачник за заштита на колегите при известување и покривање на високо ризични настани. Целата публикација е досптапна ТУКА…

Повеќе

ГРАНСКИ КОЛЕКТИВЕН ДОГОВОР ЗА НОВИНАРИ И МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ

Предлогот за колективен договор за медиумската индустрија треба да реши голем дел од горливите проблеми со кои денес се соочуваат новинарите, уредниците, снимателите, монтажерите и другите медиумски работници   ГРАНСКИ КД…

Повеќе

Прекарна работа во медиумите

Во македонската јавност терминот прекарна работа е релативно непознат. Тоа го потврдува и истражувањето на ССНМ меѓу новинарите – за две третини од испитаниците во анкетата спроведена на оваа тема, зборот е сосема непознат. Но, тоа и не е чудно, терминот е релативно нов. Во употреба е некаде по Втората светска војна, а пофреквентна употреба има од 80-тите…

Повеќе

Бела книга

Во Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници на Македонија веќе подолго време се чувствуваше потребата од синтетизирањето на најкрупните проблеми на македонскиот журнализам во еден засебен документ, за да се направи анализа на тешкотиите со кои секојдневно се соочуваат неговите членови и новинарите воопшто. Еден од резултатите на тоа созревање е токму оваа студија за работните права…

Повеќе