Бела книга

Датум

bela-knigaВо Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници на Македонија веќе подолго време се чувствуваше потребата од синтетизирањето на најкрупните проблеми на македонскиот журнализам во еден засебен документ, за да се направи анализа на тешкотиите со кои секојдневно се соочуваат неговите членови и новинарите воопшто. Еден од резултатите на тоа созревање е токму оваа студија за работните права и професионалните стандарди на македонските новинари. Целата публикација е достапна

ТУКА

Останати
објави