Став, не страв

Датум

stav-strav

Кои сме ние?
За што се бориме?
Основи на синдикализмот
Десет синдикални заповеди

И повеќе во

Брошурата на ССНМ СТАВ, НЕ СТРАВ

Останати
објави