Продавница

Типови на членарина

Се прикажуваат сите 9 резултати

Типови на членарина

Изберете ја соодветната членарина според вашиот работен статус

Edit Content

Членарина за

невработени и
пензионери
50 денари/месечно
  •  

Членарина за

вработени на определено
време и хонорарци
80 денари/месечно
  •  

Членарина за

вработени на
неопределено време
150 денари/месечно
  •  
Edit Content

Членарина за

невработени и
пензионери
300 денари/6 месеци
  •  

Членарина за

вработени на определено
време и хонорарци
480 денари/6 месеци
  •  

Членарина за

вработени на
неопределено време
900 денари/6 месеци
  •  
Edit Content

Членарина за

невработени и
пензионери
600 денари/годишно
  •  

Членарина за

вработени на определено
време и хонорарци
960 денари/годишно
  •  

Членарина за

вработени на
неопределено време
1800 денари/годишно
  •  

Согласно Правилникот за плаќање на синдикална членарина, членарината во ССНМ изнесува 150 денари месечно за вработените со договор на неопределено време, 80 денари месечно за вработените со договор на определено време и хонорарците, а невработените и пензионерите плаќаат симболично 50 денари месечно. Членарината можете да ја платите на неколку начини: со запирање од плата, со еднократен или траен налог во банка или преку електронско банкарство или, пак, онлајн преку нашиот веб-сајт користејќи платежна картичка.

За да станете член на Синдикатот, потребно е да пополните пристапница и да ни ја доставите лично во нашето седиште.

ВАЖНО: Заради соодветно евидентирање на вашата уплата при плаќање на членарина преку нашиот веб-сајт, ве молиме користете ги името и презимето и електронската пошта што ги имате наведено во пристапницата за членство во ССНМ.