• ++389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Авторските права мора да се почитуваат

Времето на непречено преземање фотографии, видео  и авторски текстови на новинарите и медиумските работници мора да завршии sims 다운로드. Од јануари  ССНМ влегува во процес на одбрана на правото на авторот, независно дали е новинар , фоторепортер или снимател, неговиот труд да биде платен и заштитен Windows 10 64-bit. Преземање на фотографии, или авторски текстови како колумни без дозвола од авторот е казниво и ССНМ ќе застане зад сите кои се навистина оштетени со пружање на правна помош и застапување на суд arena 다운로드.

ССНМ  смета дека е крајно време до свеста на луѓето и до медиумите да стигне пораката дека авторските права мора да се почитуваат поради што сите учесници во медиумскиот бизнис  мораат да престанат да бидат комотни кога преземаат фотографии и текстови на други автори 스마트폰 메시지 다운로드. Незнаењето, неиформираноста или незаинтересираноста веќе не се и нема да бидат оправдување Master's Day stationery. Почитувањето на авторските правае  законска обврска, а воедно и е еден  од темелните принципи на новинарската етика

Обврската за почитување на авторските права ја наложува првенствено Законот за авторски права како лекс специјалис, меѓутоа  таа обврска ја има и во Кривичниот законик на Македонија што значи дека станува збор и за кривично дело image photo.

ССНМ очекува дека овој апел ќе биде сфатен сериозно и  одговорно со што ќе се избегне некој да биде изложен на  барања за паричен надомест и кривична одговорност како и на дополнителни трошоци изразени во вид на адвокатски и судски трошоци и камата Free mid-download.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll Up