• ++389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Доставени забелешките за Нацрт-Законот за медиуми

Здружението на новинарите на Македонија, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници и Советот за етика во медиумите на Македонија вчера до Министерството за информатичко општество и администрација доставија забелешки за Нацрт – Законот за именување и дополнување на Законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги lego world for free.

Главни забелешки на организациите е процентот од буџетот за финансирање на МРТ, прецизирање на листата на предлагачи на членови во Советот на МРТ и на Советот на Агенцијата за медиуми, како и бришење на два членови од законот што се однесуваат на принципите за известување на новинарите во изборна кампања microsoft toolkit 2.5.4 다운로드.

Организациите остануваат на ставот дека еден процент од буџетот треба да се одвои за финансирање на МРТ, за што се даваат конкретни аргументи, како што е недоволната опременост на МРТ, немање дописничка мрежа, ниските плати на вработените, како и потреба за вработување на нов искусен и квалитетен новинарски и друг креативен персонал 닷넷 프레임워크 다운로드. Освен тоа, со измените на законот предвидено е вториот канал на МРТ  да прерасне во посебен канал со 24 часовна програма на албански јазик, а програмата на останатите етнички заедници да се префрли на третиот канал Go to Sangduya School and download. Сите овие обврски на МРТ бараат значително зголемување на средствата за нејзиното нормално функционирање како независен и професионален јавен сервис, кој ќе биде во служба на граѓаните Get a movie download.

Трите организации сметаат дека во листата на предлагачи треба да се прецизира дека Здружението на новинарите на Македонија предлага членови во Програмски совет на МРТ и Советот на Агенцијата 나는가수다 mp3 다운로드. Со тоа ќе се обезбеди во овие тела членови да предлагаaт компетентни, кредибилни и независни организации, кои ги преставуваат интересите на новинарите 공포의 물고기 영화 다운로드.

Во забелешките се бара дополнително намалување на висината за надоместок за дозвола за телевизиско или радио емитување first of the seven sins. Освен тоа, се инсистира Агенцијата за медиуми пред да покрене било каква прекршочна постапка, треба да ги опоменува јавно медиумите 아시아 리눅스 다운로드.

ЗНМ, ССНМ и СЕММ бараат и бришење на член 62-а и 62-б од законот, кои се однесуваат на политички плурализам во вести и дневно информативни програми во изборна кампања gedosato 다운로드. Ние веруваме дека новинарските стандарди не можат да бидат објект на законска регулација, туку на саморегулација во медиумите. Ако етички новинарски  стандарди се стават во закон, постои голема опасност тие да се злоупотребат за ограничување на слободата на говорот и слободата на медиумите.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll Up