• ++389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Се што важи за оффлајн важи и за онлајн сферата

Како клучен аргумент во наивните повици за државно регулирање на онлајн медиумите често се наведува непочитувањето на авторските права, односно бесправното копирање на содржини од други домашни и странски веб-страници и објавување без дозвола на изворот Unity 2d.

Погрешна е перцепцијата во јавноста дека за онлајн медиумите не важи ниеден закон ms word 2013 다운로드. Законите постојат, проблем е примената.

Евидентна е култура на неказнивост на престапите кај онлајн медиумите Download Bingbong Cooperation. Некогаш причината е инертноста не институциите, некогаш неразбирањето на оваа релативно нова сфера, анонимноста на ентитетите, а некогаш штетната заблуда дека за онлајн сферата не важат законите бидејќи дека онлајн медиумите не се „регулирани“ со медиумските закони 모바일배그 핵 다운로드.

Во суштина, сè што важи офлајн важи и онлајн. Битен е престапот, а не начинот и платформата каде е сторен 숫자송 mp3 다운로드.

Факт е дека во пракса, многу ретко се случува медиум или автор да тужи за неовластено преземање на авторска содржина 고운한글 다운로드. Причините за тоа може да се бараат во неинформираноста за правната рамка, недовербата во системот или пак поради непочитувањето на истата и од страна на оштетениот (!) 대물낚시광 다운로드.

Почитувањето и примената на легислативата ќе придонесе кон зголемување на вредноста на авторската содржина и ќе ги стимулира авторите самостојно да креираат поквалитетен новинарски продукт коj се нуди под нормални пазарни услови reverse trial pc. Примената на оваа легислатива е клучна за зголемување на квалитетот на онлајн информирањето преку консолидација на пазарот на онлајн медиумите со што ќе се направи разликата меѓу важните и лажните – меѓу оние што навистина создаваат содржина и тие што бесправно заработуваат од туѓ труд 무료 무협소설 다운로드.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll Up