• ++389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

ССНМ бара Владата да обезбеди заштитна опрема за редакциите

Земајќи го предвид фактот дека новинарската професија после медицинскиот персонал е една од најистурените професии во борбата против ширењето на коронавирусот, а со оглед на недостатокот од заштитна опрема во аптеките и продавниците, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници бара од Кризниот штаб при владата да изнајде начин за обезбедување на соодветни количини заштитна опрема (гел за дезинфекција, ракавици и маски) за редакциите Project Rock.

Истовремено, ССНМ ги повикува сопственциите на медиумите секој во рамките на своите можности да ја органзиира работата во редакциите на најефикасен можен начин во насока на обезбедување барем минимална заштита на своите вработени Mobile game downloads.

Новинарите и медиумските работници се важна алка во борбата против коронавирусот Red Velvet power up download. Тие извршуваат задачи и работа од јавен интерес без која не може да се замисли процесот на искоренување на вирусот во Македонија Drama Land. Затоа нивната заштита е и треба да биде еден од приоритетите во општеството.

Scroll Up