• ++389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

ССНМ субгрантист на МИМ

ССНМ аплицираше на повикот за субгрантирање од страна на Македонскиот институ за медиуми за проектот фокусиран на „Јакнење на синдикализмот во медиумската индустрија“ во висина од 10 000 евра во период од 12 месеци 웹 앱 다운로드.

Проектот има за цел да обезбеди ефикасна правна и колективна заштита на новинарите и медиумските работници, да едуцира и да го засили активизмот во одбрана на професионалните и работни права на новинарите и медиумските работници, да оспособи медиумски професионалци успешно да преговараат и да ги застапуваат и промовираат вредностите и интересите на професијата и да го зајакнат присуството на прашањето за работните и професионални права во медиумската индустрија како предуслов за професионално новинарство со интегритет во јавниот дискурс Download The Detroit Metal City.

Ве повикуваме да ги пријавите измените во вашите податоци (промена на медиум, работен статус и слично), а не е исклучено да бидете контактирани од страна на ССНМ за проверка на ажурноста на податоците Sista Shake it mp3.

Со добиените средства ќе биде овозможена  континуирана правна помош за членовите за намалување на случаи во кои се повредени работните права на медиумските работници earth subtitles. Тоа подразбира: застапување на суд, консултации, правна помош при спор со работодавачот (мобинг, казнување и сл) to chase the wound. Членовите ќе ја користат можноста за брзо добивање правни совети, појаснување на процедурите кои често се обременети со комплицирани правни терминологии и форми, со што ќе се спречи да носат одлуки кои ги засегаат нивните професионални и работни права кои негативно влијаат на нивниот статус 3d max 2016 vray. На пример: иако е веќе намалена се уште постои пракса работниците доброволно да потпишуваат спогодбени откази, не знаејќи ги правата кои ги губат со таквата постапка Animal Tekken download.

Предвидено е и информирање на членовите за активностите на ССНМ преку, Информатор , мејл комуникација, ажурирање на страната на ССНМ(македонски и англиски) за случувањата од областа на работно право, мобинг, заштита на авторски права, вести од Меѓународната и Европската федерација на новинарите movie depleted.

Изработка и ажурирање на дата база на членови (секој член со свој профил кој опфаќа лични податоци (име и презиме, место, дата на раѓање), тип и медиум во кој работи (онлајн, печатен, телевизија, радио), тип на работен договор, професионална позиција, стручна подготовка Excel from the web. Во таа смисла ве повикуваме да ги пријавите измените во вашите податоци (промена на медиум, работен статус и слично), а не е исклучено да бидете контактирани од страна на ССНМ за проверка на ажурноста на податоците Last Of Earth.

Добиениот проект  ќе овозможи и истражување на застапеноста на синдикални теми во медиумите. Истражувањето треба да утврди  квантитативна и квалитативна застапеност на темата  Ќе се спроведе мониторинг на најмалку 6 медиума во период од 30 дена. Целта е да се добие општ увид во информирањето и третирањето на темите од работните права. На тој начин ќе се информира јавноста за потребата од квалитетно новинарско следење на оваа проблематика. Податоците од истражувањето ќе бидат презентирани на прес конференција.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll Up