ССНМ ја поздравува одлуката на Владата за помош за вработените во медиумите

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници ја поздравува одлуката на Владата да го прифати барањето за субвенционирање на придонесите за социјално и пензиско осигурување за вработените во медиумите. Според уредбата усвоена на владината седница одржана на 10 јуни, вработените во медиумите ќе бидат ослободени од целосно плаќање на придонесите за јуни, јули и август. Оваа мерка важи за медиумите и медиумските куќи, телевизиите, радиодифузерите, печатените медиуми, како и електронските интернет портали кои меѓудругите ќе исполнат неколку основни услови: медиумите кои ги намалиле платите на вработените во кризата да ги вратат на ниво пред почетокот на вонредната состојба; да немаат отпуштено ниту еден вработен поради кризата; да имаат најмалку тројца вработени на неопределено време и да не отпуштаат за време на користење на помошта.

ССНМ своето барање до Владата за оваа мерка го темелеше на три принципи – начелото дека само социјално и економски обезбедени медиумски работници може професионално да ја вршат својата задача – навремено, точно и објективно да ја информираат јавноста, како и фактот дека целта на секоја економска помош треба да бидат самите вработени, односно подобрување на нивната социјално-економска положба. Третиот принцип се однесува на фактот дека новинарите и медиумските работници од почетокот на кризата се на фронтот во борбата против вирусот.

Напоменуваме, дека идејата за оваа помош произлезе од податоците дека сите други економски мерки кои се однесуваа на медиумите не успеаа докрај да ја постигнат целта, бидејќи и покрај нив платите на вработените во многу медиуми беа намалени, а во одредени беа забележани и отпуштања.

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници смета дека ова е важен чекор кон подобрување на работничките права на новинарите и медиумските работници и дека заедничката солидарност и самоорганизираност покажува дека можеме да се избориме за поголемо унапредување на стандардот и нашите работнички права.

Овој пример покажува дека заштитата на правата на вработените е во полза на медиумите и, следствено, на нивните сопственици и затоа за нас останува нејасна праксата на обесхрабрување на вработените синдикално да се организираат од страна на некои сопственици на медиуми.

Апелираме до колегите новинари и медиумски работници да пријавуваат и до нас и до надлежните државни органи какви било прекршувања како на оваа уредба, така и на сите други работнички права кои произлегуваат од Законот за работни односи.

Истовремено, повикуваме на професионално, точно и навремено известување, односно почитување на новинарските стандарди и кодекс, нешто што е од особено големо значење во кризи како пандемијата со Ковид-19.

Сподели:

Facebook
Twitter
LinkedIn