„Повелбата за солидарност“ со поддршка на штрајкот на вработените во судската администрација