• ++389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Реакција на основното јавно обвинителство

stav-stravССНМ како новинарски синдикат кој го брани правото на слободно и професионално практицирање на професијата, наспроти тенденциите таа да се претвори во прислужничко, пропагандно новинарство ги отфрла заканувачките предупредувања на Основното Јавно обвинителство дека „објавувањето на матерјали кои што може да станат предмет на натамошната кривична постапка е забрането и казниво со Закон“ 컬러풀 애니 다운로드.

Новинарите кои ќе дојдат до матерјали поврзани со информации за потенцијален судир на интереси, за погрешно информирање на јавноста преку изјави или постапки на службени лица, организации или власти, за неетично или незаконско однесување на функционери, за злосторства или сериозни прекршувања на закон имаат професионална обврска тоа да го објават 레드벨벳 덤덤 다운로드.

Тоа е суштината на фундаменталниот принцип на новинарството – информирање во јавен интерес и почитување на уставното право на јавноста да знае Let's fight ghosts download! Тоа е кредото на професијата безоглед што за тоа другите, вклучително и власта, мислат 심시티4 다운로드!

Никакви предупредувања на Јавни обвинителства не смеат да бидат оправдување за повлекување од основната задача на новинарството – да го брани јавниот интерес така што ќе и помогне на јавноста преку информациите што ги пренесува, самата да донесе сопствена одлука и сопствено мислење за прашањата и случувањата во општеството Spacedesk.

Затоа новинарите имаат не само право, туку и обврска да откриваат информации за кривични дела и да попречат заведување и манипулирање на јавноста од позиција на моќ 갤럭시 노트 파일 다운로드.

 

Скопје, 4.2.2015

 

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Scroll Up