• ++389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

SPGPM dhe SHGM: Subvencione urgjente për çdo gazetarë/punëtor mediatik të punësuar në shumë të pagës minimale ose të lirohen nga pagesa e kontributeve

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë dhe Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik kërkojnë nga Qeveria e RMV-së të marrë masa urgjente për të lehtësuar punën e mediave në këtë periudhë jashtëzakonisht të vështirë with Carrie. Analizat e Shoqatës tregojnë se mediat kanë nevojë për masa për mbështetje financiare të gazetarëve. Ne mendojmë se këto masa mund të shkojnë në dy drejtime Mary Poppins.

Të alokohen fonde për çdo gazetarë ose punonjës mediatik në vlerë të pagës minimale, ose të gjitha mediat dhe kompanitë mediatike të lirohen nga pagesa e kontributeve në dy muajt e ardhshëm 눈보다 먼저 다운로드. Në të njëjtën kohë kërkojmë të shtyhet për dy muaj parapagimi i taksës mbi fitimin për firmat që merren me punë mediatike.

Pas këtyre dy muajve do të bëhet një vlerësim i ri për të përcaktuar nëse masat duhet të zgjaten Sensitive Aiou download. Përballë një pandemie globale të koronavirusit, masa të tilla do t’i lejojnë mediat të përballen më lehtë me këtë periudhë të vështirë, e cila fatkeqësisht ka pasoja negative ekonomike Strange Adventure.

Кërkojmë që parakushti kryesor për përdorimin e përfitimeve të jetë moslargimi nga puna të gazetarëve dhe punonjësit e mediat përderisa zgjasin këto masa 구글 드라이브 문서 다운로드. Situata në të cilën gjendemi ka prekur thellë edhe sektorin privat, dhe duke marrë parasysh këtë për mediat bëhet gjithnjë më e vështirë të mbijetojnë në treg pasi reklamuesit kanë zvogëluar reklamat e tyre në gjatë kësaj periudhe 연의 바다 다운로드. Masat e tilla do të sigurojnë vende të sigurta të punës për të gjithë punonjësit në sektorin e mediave. Kjo do të lehtësojë presionin financiar ndaj mediave dhe gazetarëve që luajnë rol kryesor në informimin e publikut në këtë krizë microsoft photos.

Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, Sindikata e Pavarur e Gazetarëve dhe Punonjësve Mediatik dhe organizatat tjera mediatike janë në dispozicion gjatë kësaj periudhe me qëllim të gjetjes së zgjidhjeve të përbashkëta për të lehtësuar punën e mediave dhe gazetarëve 새 찬송가 악보 전곡 다운로드.