• +389 70 843 318 +389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Статут и други документи

space photos

Работата на ССНМ се базира врз следниве документи:

 Статут на ССНМ

Деловник за работа на Извршен одбор

Деловник за работа на Надзорен одбор

Деловник за работа на Статутарна комисија

Правилник за членарина

Правилник за правна помош

Scroll Up