Статут и други документи

Работата на Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници се базира врз следниве документи кои можете да ги преземете со клик на линковите во прилог:

Статут на ССНМ

Деловник за работа на Извршен одбор

Деловник за работа на Надзорен одбор

Деловник за работа на Статутарна комисија

Правилник за членарина

Правилник за правна помош