Мултимедијално новинарство – додадена вредност или експлоатација на медиумскиот работник

Пишува: Бјанка Станковиќ Мобилното новинарство како форма на дигитално раскажување приказни се побрзо зема замав во новинарската професесија. Како примарен уред и уредување на слики, аудио и видео е мобилниот телефон, а од новинарот се очекува да ги следи и совладува трендовите што се наметнуваат со напредокот на технологијата. Ова ќе значи дека во иднина новинарот со паметниот телефон ќе…

Повеќе