Silence of the institutions encourages online threats

Writen by Dajana Lazarevska and Lila Karatasheva   The institutions have no staff or resources, and the will to resolve the attacks on journalists and media workers is debatable as well. This is a brief summary of what the response of the law enforcement agencies to free speech looks like. Natasha Stojanovska is an editor in the daily political shows…

Повеќе

Heshtja e institucioneve i inkurajon kërcënuesit online

Shkruajnë: Dajana Lazarevska dhe Lila Karatasheva Institucionet nuk kanë staf apo burime, kurse i diskutueshëm është edhe vullneti për të zgjidhur sulmet ndaj gazetarëve dhe punonjësve të mediave. Kjo është një përmbledhje e shkurtër e asaj se si duket përgjigjja e organeve të ndjekjes ndaj fjalës së lirë. Natasha Stojanovska është redaktore në emisionet politike-ditore në televizionin Telma dhe shpeshherë…

Повеќе

Молкот на институциите ги охрабрува онлајн заканувачите

  Фото: maktoobmedia.com   Пишуваат: Дајана Лазаревска и Лила Караташева Институциите немаат кадар, ресурси, а дискутабилна е и волјата да ги решат нападите врз новинарите и медиумските работници. Ова е кусото резиме како изгледа одговорот на органите на прогонот врз слободниот збор. Наташа Стојановска е уредничка во дневно-политичките емисии во Телма телевизија, а неретко е и мета на онлајн- напади…

Повеќе