Телевизиите, иако поотпорни, сè уште се моќни преносители на дезинформации

Пишува: Теофил Блажевски Отпорноста на телевизиите кон дезинформациите, како најмоќни од фамилијата традиционални медиуми, веројатно е поголема во однос на онлајн медиумите. Сепак и кај нив има бројни примери за дезинформации (од лажни вести до полуинформации), а лекот не само за телевизиите, туку за сите медиуми, е „вакцината“ за професионално и етичко известување Како да се измери отпорноста на медиумите…

Повеќе