• ++389 2 2671 201
  • ssnm.info@gmail.com
  • Бул. Климент Охридски 58б 2/3, 1000 Скопје

Конкурс на ССНМ за авторски текст

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) отвора конкурс за авторски текст на тема Субвенции во медиумите и нивното влијание врз професионалното новинарство“ што ќе биде објавен во електронската публикација „Новинарството како јавно добро“ Stimulus Battlefield.

Конкурсот е отворен за сите членови на ССНМ, кои можат да испратат апликација на адреса ssnm.info@gmail.com Mobile Battleground Amed Hack. Таа треба да содржи лични податоци на кандидатот (име и презиме, мејл и телефон), новинарски жанр со кој ќе биде обработена темата (анализа, репортажа, истражување, интервју…), како и краток опис на аголот кој авторот смета дека е релевантен за обработка на проблемот со опаѓањето на професионалното известување hmmsim routes.

Авторот ќе биде избран од тричлена комисија според квалитетот и оригиналноста на пристапот содржан во апликацијата Joker high definition download. Текстот ќе биде хонориран со 100 евра (бруто).

Електронската публикација е дел од проектот „Писменост за вести и дигитална писменост: справување со лажните вести“ во кој ССНМ е партнер на Македонскиот институт за медиуми, заедно со Медиа дајверсити институт од Лондон и Институт за комуникациски студии Oh my ghost 14 timesed. Проектот е поддржан од Европската Унија. Секој број на публикацијата ќе обработува една поширока тема поврзана со професионалното новинарство, како и со проблемите и предизвиците со кои се соочуваат новинарите и медиумските работници во Македонија 윤고딕 330 다운로드.

Рок за аплицирање: 7 март 2019

Рок за завршување на анализата: 20 март 2019

Scroll Up