Србија: Новинар штрајкуваше со глад

Датум

Со овој штрај со глад, Васиќ сакаше да го привлече вниманието на неговата искучително прекарна ситуација која тој, заедно со многу други врботени во весникот, ја преживувал како новинар:

Европската федерација на новинари ги поддржува своите српски партнери УНС, НУНС и СИНОС во повикот за заштита на Јовица Јоца Васиќ, новинар и издавач во дневникот Народне новине кој беше на десетдневен штрајк со глад од 8 до 18 октомври.

Со овој штрај со глад, Васиќ сакаше да го привлече вниманието на неговата искучително прекарна ситуација која тој, заедно со многу други врботени во весникот, ја преживувал како новинар: „Работните услови се влошија до аларматно ниво во последните десет години и сега е веќе невозможно професијата да се работи на достоинствен начин“, рече тој.

УНС, НУНС и СИНОС бараат од локалните власти на градот Ниш (Србија) да ги заштитат медиумските работници и да преземат мерки во врска со неправилностите во финансирањето на весникот. Јовица Васиќ предупреди дека доколку барањата не бидат исполнети, тој повторно ќе започне со штрајк.

Останати
објави