Тест прашања за воведот на вашите стории

Првите зборови на секоја сторија се најважни. Со добар вовед, на публиката ѝ давате верување дека ќе вреди да ѝ посветат време на вашата сторија. Тоа е тешката задача на воведот.

Понекогаш воведот со магична леснотија ќе се испише на екранот. Но, најчесто, тој е производ на напорна работа на пушување и ревидирање. Направете го тестот за да утврдите дали вашите напори ќе вродат со јасен и интересен резултат.

Прочитајте го воведот на глас и поставете си ги следните прашања:

  • Дали може да го изговорите во еден здив?
  • Дали се мачите со изборот на зборови?
  • Дали личи на нешто што биму кажале на пријател преку телефон?
  • Дали ве тера на спиење или е збунувачки?

Одговорите ќе ви укажат на што треба дополнително да поработите.

Преземено од The Lead Lab.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>