Покажи солидарност за слобода!

Датум

sdgСо купување на ЦД на првиот новинарски бенд „Репортерс“ од 200 денари или со донирање на сметката на Солидарниот фонд на ССНМ учествувате во акцијата за помош на новинари и медиумски работници. Средствата можат да се уплатат на сметка 330100218300135  во Капитал банка, со назнака за ЦД или за намена за која сакате да бидат употребени парите (помош за конкретен новинар, правна помош и слично).

За сите дополнителни информации ssnm.info@gmail.com, или

02 2671 201

Solidarnost za sloboda

Останати
објави