Нацрт колективниот договор претставен во Скопје

Датум

Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) го претстави Нацрт колективниот договор во Скопје. Претседателката, Тамара Чаусидс ја потенцираше важноста од ваквиот документ како стратешки и клучен за подобрување на условите за работа и професионалните стандарди.

Договорот е заснован врз начелата кои се предвидени во Уставот и Законот за работни односи(2005), а е во согласност со Универзалната декларација за човекови права на ОН, Европската Конвенција за човекови права и основни слободи на СЕ, правилата на Меѓународната федерација на новинари и Етичкиот кодекс на новинарите.

IMG_20151130_120547

 

IMG_20151130_120651

Останати
објави