Обука за синдикални претставници и активисти

Датум

 

 Која е мисијата и што се задачите на Синдикатот?Каква е улогата и одговорноста на синдикалните претставници?Во какво опкружување делуваме?

– Ова се само некои од прашањата за кои се разговараше во петокот во Скопје на обуката за синдикални претставници и активисти што ја водеше Маре Анчева, генералне секретар на СИЕР (Синдикат на работниците од индустријата и енергетиката) и сертифициран синдикален тренер.

 

Учесниците на оваа работилница која беше конципирана како интерактивна дебата и размена на мислења  заминаа со одговори кои можат да им помогнат не само во нивното разбирање на синдикализмот туку и во објаснувањето на  другите членови што е и што може да се очекува од Синдикатот, каква е разликата помеѓу Синдикатот и невладините организации, кои се неговите предности, а што се ограничувањата.

Обуката  дел од проектот ЛОТКО од Меѓународната федерација на новинарите наменет за јакнење на капацитетите на Синдикатот на новинарите и медиумските работници .

Останати
објави

Сподели на...