Отпуштања и вработувања

Со образложение дека „не израснала во вистински новинар“, деновиве и е откажана соработката на една долгогодишна новинарка на

внатрешно-политичката рубрика на еден наш весник. Истовремено е откажана и соработката со еден од техничките уредници на истиот весник (ангажиран, исто така, на хонорарна основа). Неофицијално, што значи и (не)проверено, дознаваме дека во моментот кога овие двајца колеги добиваат „шут-карти“ од нивната матична куќа, во истиот весник е примена во постојан работен однос преведувачка од англиски јазик, која, сосема (не)проверено, е во блиски роднински врски со првиот човек на  фирмата што го издава весникот

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>