Поддршка за Студентскиот пленум

Student Proets in Skopje by SJM (3)Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници ја изразува својата поддршка на Студентскиот пленум како автентичен изблик на студентско самоорганизирање и метода на директна акција, кои се во темелот на секое синдикално и активистичко движење.
ССНМ ги повикува своите членови, новинари и медиумски работници, својата солидарност со студентите да ја искажат со придржување кон професионалните принципи, одбивање на наметнатата пропаганда и борба против автоцензурата на која се принудени во своите редакции.

Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>