Собрание на ССНМ

Датум

Самостојниот Синдикат на новинари и медиумски работници (ССНМ) ги поканува своите полноправни членови на 22.10.2011 во 11 часот во салата за состаноци на Град Скопје  на  редовно (изборно) Собрание со следниот

Дневен ред

 

  1. Усвојување на Деловник на работа на Собрание
  2. Избор на работни тела на Собрание
  3. Предлог  извештај за работата на ССНМ
  4. Предлог финансов извештај за работата на ССНМ
  5. Предлог за измени на Статутот на ССНМ
  6. Утврдување и усвојување на предлог кандидати за членови на органи на ССНМ

Останати
објави

Сподели на...