Сопруги, секретарки, презентерки…

Датум

Освен што новинарите се пријавуваат како чевларски или текстилни работници, постои и обратен процес – вработените во чевларската индустрија да работат како новинари и презентери.

Значи, во една од локалните телевизии чии капитал е врзан за приватна фабрика за чевли, освен што новинарите се пријавени како вработени во фабриката, како што дознаваме секретарката на директорот на фабриката, која воедно му е и сопруга на сопственикот на телевизијата, претпладне работи како секретарка, а поплатне доаѓа воТелевизијата и – презентира вести!

 

Останати
објави

Сподели на...