Стравот од Синдикатот доаѓа од неговата сила

Датум

Самостојниот синдикат на новинарите на Македонија, ги ПОВИКУВА сите медиумски работници кои се загрижени за својата иднина, стравуваат за своите работни места или од политички реваншизам и одмазда, да се зачленат во ССНМ.

Во овој период на политички пазарења и медиумски турбуленции, сведоци сме дека партиите, сопствениците на медиумите (вклучително и државата), кон медиумските работници се однесуваат како кон своја сопственост при што безгрижно и со закана по нивната егзистенција ги ставаат во позиција на извршители на своите пропагандни активности.

Ве потсетуваме дека во актуелните преговори политичките партии одбија во разговорите да ги вклучат и да се соочат со претставниците на медиумската заедница .

Знаеме дека медиумските работници може да бидат “четвртата власт” во државата, но единствено доколку се организираме и спротивставиме на воспоставените односи. Само како поединци дозволуваме да бидеме покорувани од политичарите со уцена по нашата егзистенција.

Колеги, треба да знаете дека доколку се загрозени Вашата егзистенција и вашето работно место, единствен законски посредник и Ваш заштитник по сила на закон е синдикатот. Само синдикатот може да преговара со Вашиот работодавач и да презема мерки за Ваша заштита.

Заедно сме посилни, а со нашата солидарност можеме да се избориме за наша подобра работна положба и егзистенција.

Приклучете ни се! Заедно сме посилни! Нашата сила доаѓа од бројката, а бројката започнува со Вашето зачленување!

Останати
објави